sawn-stjerren-nijs-opslag-ljh-burdaard

Burdaard – Het kan passanten niet zijn ontgaan dat op bedrijven terrein It Spyk aan de Hickaerderdyk aan de rand van Burdaard de eerste bedrijfsactiviteiten zijn. Het terrein is ingericht, de infrastructuur, nutsvoorziening en riolering ligt er. Voor (startende) ondernemers een unieke locatie, ook voor watersport gebonden bedrijvigheid, terwijl wonen en werken daar ook nog mogelijk is.

Voor Leo-Jan Haakma uit Burdaard komt in ieder geval een droom uit. Hij startte deze zomer met een eigen op- en overslagbedrijf. Het is de eerste loods op het bedrijven terrein. Alles kan in de loods van 20 bij 30 meter, legt Haakma uit. ,,Ik gean der fanút dat mei de plannen foar útwreiding fan de kamping en mear plak foar boatsjeminsken yn Burdaard de kommende jierren in tanimmende fraach is nei ûderdak en winter stalling’’, zegt Haakma. 

Zijn loods met wanden van vijf meter biedt ruimte aan caravans, boten, campers, pallets en bijvoorbeeld tijdelijke opslag van inboedels. ,,Wy hawwe hjir in heftruck, dus it laden en lossen is foar ús net in probleem’’, zegt Haakma, die deze onderneming
combineert met zijn ‘gewone’ werk als vrachtwagenchauffeur. Al een paar jaar was hij bezig om een geschikte locatie te vinden voor de loods. ,,Dit is in dream
dy’t no útkomt. As jonkje woe ik altyd al wat foar mysels begjinne en dy kâns ha ik no.’’ 
Haakma merkt nu al dat er vraag is, sinds de loods er staat.

De initiators van het bedrijven terrein hebben te maken met economische tegenwind. Toch heeft Burdaarder Sijmen Jansma er alle vertrouwen in dat er binnenkort meer activiteiten komen. Belangrijk is volgens Jansma dat het nu zeker is dat er binnenkort een beweegbare brug komt over de Aldfeart en boten met staande
mast dan dus tot aan het bedrijven terrein kunnen komen. Voor een ondernemer in de watersport geeft dat unieke mogelijkheden, zo dicht aan de Dokkumer Ie, geeft Jansma aan. Verder hoopt Burdaard dat er de komende jaren toch ook voldoende vraag is naar een bedrijfs verzamel gebouw, met daarbij de mogelijkheden voor koop of huur
van units.

 

bron: Sawn stjerren nijs

ljh